All studies

Literature review on the Three Seas Initiative

Note: If the title of an article or other material is underlined, you can download it via a hyperlink

 

Monographs:

 • Drab L., Gębska M., Marszałek M. (ed.), Bezpieczeństwo w wymiarze geopolitycznym, militarnym i społeczno-gospodarczym państw Inicjatywy Trójmorza. Współczesność i perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2021.

 • Gębska M., Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa państw Inicjatywy Trójmorza: teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2022.

 • Kowal P., A. Orzelska-Stączek, Inicjatywa Trójmorzagenezacele i funkcjonowanie, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2019.

 • Olszowska K. W. (ed.), Konteksty dla Trójmorza: Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2020.

 • Orzelska-Stączek A., Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2020.

 • Roszkowski W., Cultural Heritage of East Central Europe. A Historical Outline, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Jagiellońskiego-Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2015.  

 • Roszkowski W., East Central Europe. A Concise History, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Jagiellońskiego-Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2015.  

 • Zbaraszewska A., B. Dziewiałtowski-Gintowt (ed.), Inicjatywa Trójmorza w wymiarze historycznym, geopolitycznym i gospodarczym, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2019.

Chapters in monographs:

 • Brânda O.-E., The Three Seas Initiative – a new role for Romania?, [w:] Defense Resources Management in the 21st Century, M. Popa (ed.), Defense Resources Management in the 21st Century, Braşov: National Defense University,,Carol I” Publishing House, 2018, s. 83-89.

 • Gębska M., Wybrane problemy badawcze zagadnienia bezpieczeństwa geopolitycznego, militarnego i ekonomiczno-gospodarczego państw regionu Trójmorza, [w:] A. Glen (ed.), Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie, Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwerstytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2020.

 • Kirpsza A., With Whom to Cooperate in Brussels? : The Effect of Coalition-Building with the Three Seas Initiative, Visegrad Group and Germany on Poland’s Success in EU Lawmaking, [w:] A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz (ed.), Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflict, Berlin: Peter Lang 2019, s. 205–233.

 • Lewkowicz Ł, The Three Seas Initiative and Ukraine, [w:] Format rozvytku vidnosyn Ukrainy ta krayin Tsentral’noyi Yevropy u konteksti vplyvu hibrydnoyi viyny, vyborchykh protsesiv ta zabezpechennya prav natsional’nykh menshyn, Użhorod 2019, s. 232-236.

 • Orzelska-Stączek A., Polska jako lider inicjatywy Trójmorza? Rola Polski we współpracy dwunastu państw, [w:] K. Sierzputowska., S. Sadowski, A. Kotowski, K. Garczewski (ed.), Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021, s. 123-138. 

 • Pavlova V., Transatlantic „Three Seas” Initiative-Central and Eastern Europe Between Washington and Beijing. Thematic Papers Geopolitics in the Black sea region – tendencies and challenges, [w:] S. Neskovic, Todorova B. (ed.), Thematic Papers Geopolitics in the Black sea region – tendencies and challenges, Belgrade 2019, s. 57-67.

 • Piekarz D., Naftowe Trójmorze – realna perspektywa czy zmarnowana szansa, [w:] Ł. Wojcieszak (ed.), Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego, Poznań: FNCE Wydawnictwo Naukowe, 2018.

 • Rogozińska A.,Dziewiątka Bukaresztańska i Idea Trójmorza jako inicjatywy wzmacniające bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] M. Banasik (ed.)Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa: Difin, 2019.

 • Schmidt A., From Intermarium to the Three Seas Initiative—The Implications of the Polish Orientation Over the Central and Eastern European Region on Hungarian Foreign Policy ,  Bogdanova O., A. Makarychev (ed.), Baltic-Black Sea Regionalisms Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins, Cham: Springer International Publishing, 2020.  

 • Skrzeszewska K., J. Kizielewicz, Diversification of the Level of Economic Development of the Three Seas Initiative’ Members, [w:] M. Cingula, M. Przygoda, K. Detelj, Economic and Social Development 23 rd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency et al.,  2017, s. 138-145.

 • Szczerski K., Utopia europejska: kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy, Kraków: Biały Kruk,  2017, s. 187–207.

 • Wojcieszak Ł., Bezpieczeństwo energetyczne państw Trójmorza – wyzwania i perspektywy; [w:] L. Karczewski, H. Kretek (ed.), Biznes i zarządzanie a bezpieczeństwo w Polsce i na świecie, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2018, s. 131-140.

 • Zięba R., “Make Poland Great Again”: The Meanders of the Three Seas Initiative, [w:] Idem,  Poland’s Foreign and Security Policy. Problems of Compatibility with the Changing International Order, Cham: Springer International Publishing, 2020, s. 201-215.

 • Zięba R., Inicjatywa Trójmorza – nowy pomysł Polski w sprawie współpracy w Europie Środkowej, [w:] K. Spryszak, Ł. Baratyński, P. Ramiączek, R.M. Czarny,  Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku: księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin profesora Jerzego Jaskiernii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2020.

Articles in scientific journals:

 • Kurecic P., Can the Three Seas bring a new balance to European politics?, „New Eastern Europe” Postmodern Geopolitics. The consequences of the emerging multipolar world, 2019, nr 2 (36), s. 60-64.

 • Penda I. A., Inicijativa Triju Mora – između gospodarske diplomacije i geopolitike / Three Seas Initiative – between economic diplomacy and geopolitics, „Acta Economica Et Turistica”, 2018, vol. 4, no. 1, s. 5-34.

 • Surowiec K., Russia and Germany against the background of the three sea initiative states from 1993 to 2021 in a powermetrics perspective, „Humanities and Social Sciences. Research Journal”, 2022, nr 4, s. 91-107.

 • Tchakarova V., Benko L., Austria’s Bridge-building & the Three Seas Initiative: Avenues for Improvement, „Horizons. Journal of International Relations and Sustainable Development”, 2023, No. 22, s. 98-113.

 • Tomaszewski P., The Three Seas Initiative as an element of a stabilization system in Eastern and Middle Europe. Between the political conception itself and the political practice, „Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 140”, 2019, nr 140, s. 28-35.

 • Wiśniewski B., The Three Seas Initiative after the Warsaw Summit: What Next?, „The Polish Quarterly of International Affairs”, 2017, nr 2.

 • Wojtaszak A., The position of Eastern European countries towards the Three Seas Initiative (TSI), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2022, nr 20 (2), s. 137-153.

Other (brochures, reports, analytical and journalistic texts):

 • Eberhardt P., M. Dobija, S. Siedlecka, M. Sułkowski, P. Żurawski vel Grajewski, Ekonomiczne i kulturowe podstawy Trójmorza (Ankieta Arkanów), „Arcana” 2017, nr 137, s. 19-39.

 • Hennig K. (ed.), Raport Strategiczny – Trójmorze 2030. Jeśli razem, to dokąd i jak?/The Three Seas Initiative 2030 – If together, then to where and how?, Kraków: Forum Prawo dla Rozwoju, 2018.

 • Kornat M., Trójmorze w perspektywie historii, „Arcana”, 2017, nr 6, s. 163-166.