All studies

Literature review on the Three Seas Initiative

Note: If the title of an article or other material is underlined, you can download it via a hyperlink

 

Monographs:

 • Drab L., Gębska M., Marszałek M. (ed.), Bezpieczeństwo w wymiarze geopolitycznym, militarnym i społeczno-gospodarczym państw Inicjatywy Trójmorza. Współczesność i perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2021.

 • Gębska M., Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa państw Inicjatywy Trójmorza: teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2022.

 • Kowal P., A. Orzelska-Stączek, Inicjatywa Trójmorzagenezacele i funkcjonowanie, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2019.

 • Olszowska K. W. (ed.), Konteksty dla Trójmorza: Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2020.

 • Orzelska-Stączek A., Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2020.

 • Roszkowski W., Cultural Heritage of East Central Europe. A Historical Outline, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Jagiellońskiego-Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2015.  

 • Roszkowski W., East Central Europe. A Concise History, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Jagiellońskiego-Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2015.  

 • Roszkowski W., Orzeł, lew i krzyż. Historia i kultura krajów Trójmorza, Tom 1., Wydawnictwo Biały Kruk, 2022.

 • Sprūds A., Vargulis M. (ed.), Three Seas Initiative. Mapping National Perspectives, Latvian Institute of International Affairs, Riga, 2022.
 • Zbaraszewska A., Dziewiałtowski-Gintowt B. (ed.), Inicjatywa Trójmorza w wymiarze historycznym, geopolitycznym i gospodarczym, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2019.

Chapters in monographs:

Articles in scientific journals:

 • Kurecic P., Can the Three Seas bring a new balance to European politics?, „New Eastern Europe” Postmodern Geopolitics. The consequences of the emerging multipolar world, 2019, nr 2 (36), s. 60-64.

 • Penda I. A., Inicijativa Triju Mora – između gospodarske diplomacije i geopolitike / Three Seas Initiative – between economic diplomacy and geopolitics, „Acta Economica Et Turistica”, 2018, vol. 4, no. 1, s. 5-34.

 • Surowiec K., Russia and Germany against the background of the three sea initiative states from 1993 to 2021 in a powermetrics perspective, „Humanities and Social Sciences. Research Journal”, 2022, nr 4, s. 91-107.

 • Tchakarova V., Benko L., Austria’s Bridge-building & the Three Seas Initiative: Avenues for Improvement, „Horizons. Journal of International Relations and Sustainable Development”, 2023, No. 22, s. 98-113.

 • Tomaszewski P., The Three Seas Initiative as an element of a stabilization system in Eastern and Middle Europe. Between the political conception itself and the political practice, „Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 140”, 2019, nr 140, s. 28-35.

 • Wiśniewski B., The Three Seas Initiative after the Warsaw Summit: What Next?, „The Polish Quarterly of International Affairs”, 2017, nr 2.

 • Wojtaszak A., The position of Eastern European countries towards the Three Seas Initiative (TSI), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2022, nr 20 (2), s. 137-153.

Other (brochures, reports, analytical and journalistic texts):

 • Eberhardt P., M. Dobija, S. Siedlecka, M. Sułkowski, P. Żurawski vel Grajewski, Ekonomiczne i kulturowe podstawy Trójmorza (Ankieta Arkanów), „Arcana” 2017, nr 137, s. 19-39.

 • Kornat M., Trójmorze w perspektywie historii, „Arcana”, 2017, nr 6, s. 163-166.