Monographs

  • Kowal P., A. Orzelska-Stączek, Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2019.
  • Olszowska K. W. (ed.), Konteksty dla Trójmorza: Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2020.
  • Orzelska-Stączek A., Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2020.
  • Roszkowski W., Cultural Heritage of East Central Europe. A Historical Outline, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Jagiellońskiego-Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2015.  
  • Roszkowski W., East Central Europe. A Concise History, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Jagiellońskiego-Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2015.  
  • Sprūds A., Vargulis M. (ed) Three Seas Initiative: Mapping National Perspectives, Riga:  Latvian Institute of International Affairs, 2022.
  • Zbaraszewska A., B. Dziewiałtowski-Gintowt (ed.), Inicjatywa Trójmorza w wymiarze historycznym, geopolitycznym i gospodarczym, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2019.