Monographs

  • Drab L., Gębska M., Marszałek M. (ed.), Bezpieczeństwo w wymiarze geopolitycznym, militarnym i społeczno-gospodarczym państw Inicjatywy Trójmorza. Współczesność i perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2021.

  • Gębska M., Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa państw Inicjatywy Trójmorza: teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2022.

  • Kowal P., A. Orzelska-Stączek, Inicjatywa Trójmorzagenezacele i funkcjonowanie, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2019.

  • Olszowska K. W. (ed.), Konteksty dla Trójmorza: Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2020.

  • Orzelska-Stączek A., Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2020.

  • Roszkowski W., Cultural Heritage of East Central Europe. A Historical Outline, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Jagiellońskiego-Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2015.  

  • Roszkowski W., East Central Europe. A Concise History, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Jagiellońskiego-Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2015. 

  • Roszkowski W., Orzeł, lew i krzyż. Historia i kultura krajów Trójmorza, Tom 1., Wydawnictwo Biały Kruk, 2022.

  • Sprūds A., Vargulis M. (ed.), Three Seas Initiative. Mapping National Perspectives, Latvian Institute of International Affairs, Riga, 2022.
  • Zbaraszewska A., Dziewiałtowski-Gintowt B. (ed.), Inicjatywa Trójmorza w wymiarze historycznym, geopolitycznym i gospodarczym, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2019.