Chapters in monographs 

Note: If the title of an article or other material is underlined, you can download it via a hyperlink

 • Gębska M., Wybrane problemy badawcze zagadnienia bezpieczeństwa geopolitycznego, militarnego i ekonomiczno-gospodarczego państw regionu Trójmorza, [w:] A. Glen (ed.), Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie, Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwerstytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2020.
 • Kirpsza A., With Whom to Cooperate in Brussels? : The Effect of Coalition-Building with the Three Seas Initiative, Visegrad Group and Germany on Poland’s Success in EU Lawmaking, [w:] A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz (ed.), Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflict, Berlin: Peter Lang 2019, s. 205–233.
 • Lewkowicz Ł, The Three Seas Initiative and Ukraine, [w:] Format rozvytku vidnosyn Ukrainy ta krayin Tsentral’noyi Yevropy u konteksti vplyvu hibrydnoyi viyny, vyborchykh protsesiv ta zabezpechennya prav natsional’nykh menshyn, Użhorod 2019, s. 232-236.
 • Lorek A. M., Polska dyplomacja na “osi y” – restytuowanie sentymentów czy szukanie nowego paradygmatu? [w:] Polska na arenie międzynarodowej. Wygrany rozwój czy zmarnowane szanse?, Warszawa: Wydawnictwo Think&Mate, 2019, s. 172-189.
 • Orzelska-Stączek A., Polska jako lider inicjatywy Trójmorza? Rola Polski we współpracy dwunastu państw, [w:] K. Sierzputowska., S. Sadowski, A. Kotowski, K. Garczewski (ed.), Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021, s. 123-138. 
 • Pavlova V., Transatlantic “Three Seas” Initiative-Central and Eastern Europe Between Washington and Beijing. Thematic Papers Geopolitics in the Black sea region – tendencies and challenges, [w:] S. Neskovic, Todorova B. (ed.), Thematic Papers Geopolitics in the Black sea region – tendencies and challenges, Belgrade 2019, s. 57-67.
 • Piekarz D., Naftowe Trójmorze – realna perspektywa czy zmarnowana szansa, [w:] Ł. Wojcieszak (ed.), Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego, Poznań: FNCE Wydawnictwo Naukowe, 2018.
 • Rogozińska A.,Dziewiątka Bukaresztańska i Idea Trójmorza jako inicjatywy wzmacniające bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] M. Banasik (ed.), Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa: Difin, 2019.
 • Schmidt A., From Intermarium to the Three Seas Initiative—The Implications of the Polish Orientation Over the Central and Eastern European Region on Hungarian Foreign Policy ,  Bogdanova O., A. Makarychev (ed.), Baltic-Black Sea Regionalisms Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins, Cham: Springer International Publishing, 2020.  
 • Skrzeszewska K., J. Kizielewicz, Diversification of the Level of Economic Development of the Three Seas Initiative’ Members, [w:] M. Cingula, M. Przygoda, K. Detelj, Economic and Social Development 23 rd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency et al.,  2017, s. 138-145.
 • Szczerski K., Utopia europejska: kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy, Biały Kruk, Kraków 2017, s. 187–207.
 • Wojcieszak Ł., Bezpieczeństwo energetyczne państw Trójmorza – wyzwania i perspektywy; [w:] L. Karczewski, H. Kretek (ed.), Biznes i zarządzanie a bezpieczeństwo w Polsce i na świecie, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2018, s. 131-140.
 • Zięba R., Inicjatywa Trójmorza – nowy pomysł Polski w sprawie współpracy w Europie Środkowej, [w:] K. Spryszak, Ł. Baratyński, P. Ramiączek, R.M. Czarny,  Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku: księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin profesora Jerzego Jaskiernii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2020.
 • Zięba R., “Make Poland Great Again”: The Meanders of the Three Seas Initiative, [w:] Idem,  Poland’s Foreign and Security Policy. Problems of Compatibility with the Changing International Order, Cham: Springer International Publishing, 2020, s. 201-215.