Project participants

dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek,
prof. ISP PAN

dr hab. Piotr Bajda,
prof. UKSW

Julia
Dobrowolska

Jędrzej
Błaszczak

Agnieszka
Górka

Witold
Kunicki-Goldfinger

Maciej
Skuza

Sandra
Baniak